ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ ДОКТОРСЬКИХ СТУДІЙ ВІДПОВІДНО ДО ІННОВАЦІЙНИХ ПРИНЦИПІВ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ЄВРОПІ: РАЗОМ ДО СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО  101083493 — EDOCS — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH

Дата початку проєкту: 1 листопада 2022 року
Дата завершення проєкту: 31 жовтня 2025 року
Тривалість проєкту: 36 місяців

Модуль спрямований на просування та застосування досвіду та принципів ЄС у підготовці докторів філософії (усі курси та заходи базуються на Інноваційних принципах підготовки докторів філософії (IDTP) в Європі, розроблених Європейською Комісією), таким чином покращуючи перспективи працевлаштування студентів PhD та сприяючи становленню в Україні наукових професіоналів, що відповідають європейським культурним традиціям.

Проект пропонує такі навчальні заходи: «Європейські цінності та стандарти в наукових дослідженнях» (30 годин на рік, для аспірантів); «Наукові метрики, дослідницька аналітика і досконалість у наукових дослідженнях» (35 годин на рік, 3 роки для аспірантів, наукових керівників і керівництва університету); осіння «Школа інноваційної докторської підготовки» (35 годин на рік для аспірантів); Академія наукового керівника PhD (20 годин).

Проект також пропонує два заходи для обговорення та співпраці: щорічну виїзну бізнес школу для аспірантів та міжнародну конференцію, присвячену меті проекту. Проект передбачає дослідження (Нові знання та ідеї щодо застосування IDTP у неєвропейському інституційному середовищі) та кілька його напрямків або тем (1 англомовна стаття в Scopus / Web of Science CC, 3 в журналах UA).

Просування досягається розробкою та підтримкою веб-сайту проекту на домені snau.edu.ua, роз’яснювальною діяльністю на регіональному, місцевому та національному рівнях (мінімум 2 заходи на рік). Проект передбачає такий рівень залучення (навчання) цільових груп: аспіранти – мінімум 300 (аспіранти з України, Китаю, Афганістану, країн Африки), наукові керівники – не менше 75, представники промисловості та неакадемічного сектору – 35 осіб, вище керівництво університету – 30 осіб, регіональні та національні політики – 20 осіб, друковані статті (академічні – 4 та неакадемічні – 6), відвідування конференцій (всього 3), підготовлені дидактичні матеріали – 2 (двомовні – українська та англійською мовою), ведення сайту проекту (українська та англійська версії), видання рекламних матеріалів тощо.