Ірина СКЛЯР

Ірина СКЛЯР виконує в проєкті функції старшого експерта/радника/дослідника та тренера/викладача.

Начальник відділу забезпечення якості, акредитації та ліцензування. к.е.н., доцент кафедри менеджменту СНАУ.

Останні два десятиліття Ірина поринула у забезпечення якості вищої освіти, будучи (у зворотному порядку) завідувачем навчально-методичним відділом, помічником ректора з питань впровадження сучасних технологій і підходів до викладання, експертом з оцінки дистанційних модулів на факультеті економіки та менеджменту Сумського державного університету, після чого два роки тому перейшла до СНАУ, де відповідала за забезпечення якості вищої освіти.

Також Ірина СКЛЯР бере активну участь у багатьох органах національного та регіонального рівня, будучи членом науково-методичної комісії з питань організаційно-методичного забезпечення діяльності вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

Вона брала участь у різних міжнародних проектах (наразі як член команди впровадження INTERADIS 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP), відвідуючи ВНЗ Великобританії, Ірландії, Литви, Нідерландів та інших країн. З 2017 року і дотепер є фасилітатором програми «Активні громадяни», заснованої Британською Радою. У 2016 році проходила стажування із забезпечення якості та інтернаціоналізації вищої освіти (українсько-польський проект «Інноваційний університет та лідерство.») у Варшавському університеті.

Ірина також є експертом з акредитації освітніх програм та сертифікованим (Британською Радою) тренером експертів NAQA – Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Україна), тому Ірина добре розбирається в навичках, які можна передавати, навичках професійного розвитку та якості викладання і може суттєво посприяти, як академії наукових керівників PhD (співкерівник, керівник Євгенія ПОЛІЩУК), так і Осінній школі в СНАУ. Таким чином, Ірина СКЛЯР доповнює проектну команду шляхом додаткового тренінгу як для аспірантів, так і для наукових керівників.