Юрій ДАНЬКО

Юрій ДАНЬКО виконує в проєкту функції старшого експерта/радника/дослідника та тренера/викладача.

Доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи, професор кафедри маркетингу та логістики.

Юрій Данько чудово підходить для справи проекту, оскільки він ще є за всіма юридичними мірками, сам молодий вчений, але уже пройшов усі етапи: аспірант, близько 8 років голова ради молодих вчених СНАУ, науковий керівник аспіранта, голова докторської спеціалізованої вченої ради, проректор з наукової роботи. Крім того, він бере активну участь у багатьох органах, що визначають політику на національному та регіональному рівнях. Юрій Данько є, зокрема, головою Ради молодих вчених Сумської області при Сумській облдержадміністрації, членом Наглядової ради новоствореної Агенції розвитку Сумської області. Був ініціатором створення Наукового парку при СНАУ (створений у 2020 році) з метою тіснішої співпраці науки та бізнесу. На рівні Міністерства освіти і науки України входить до складу низки комісій, зокрема, з питань реформування НАН України та Національного фонду досліджень.

Проект використовує досвід Юрія в дослідницьких метриках та публікаційній аналітиці (він понад 6 років очолював науково-дослідну частину), значний досвід (включаючи європейський) у нагляді за докторською діяльністю та у співпраці академічних кіл та бізнесу, оскільки Юрій ДАНЬКО буде відігравати провідну роль роль у курсі «Наукові метрики, дослідницька аналітика і досконалість у наукових дослідженнях» у співпраці з Олегом ПАСЬКОМ та Євгенією ПОЛІЩУК, буде співкерівником академії наукових керівників PhD (керівник Євгенія ПОЛІЩУК) та керівником щорічної резидентної ШКОЛИ ПІДПРИЄМСТВ (співкерівник Микола КОСТЕЛЬ).

Раніше він брав участь у різних програмах Erasmus+ (KA2+ CBHE та Jean Monnet), тоді як зараз він є частиною одного проекту JM та інституційним координатором проекту Erasmus+ KA2 CBHE 619451-EPP-1-2020-1-AM-EPPKA2- CBHE-JP Адаптація та інтеграція іноземних студентів / INTERADIS.