Микола КОСТЕЛЬ

Микола КОСТЕЛЬ виконує  в проєктів функції старшого експерта/радника/дослідника та тренера/викладача.

Керівник відділу аспірантури та доктораентури, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування СНАУ.

Микола Костель має досвід розробки внутрішньої політики та процедур забезпечення якості у ЗВО. Нині очолює відділ аспіранти та докторантури СНАУ, одночасно є секретарем комітету академічної доброчесності СНАУ та членом ради із забезпечення якості СНАУ. Раніше він обіймав посаду заступника директора ННІ фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету, де відповідав за співпрацю з бізнес-колами. Також Микола КОСТЕЛЬ кілька років був відповідальним редактором одного із журналів, що індексується у Scopus.

Він брав участь у різних міжнародних проектах (наразі як член команди впровадження INTERADIS 619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP), відвідуючи ВНЗ Великобританії, Литви та інших країн.

Микола КОСТЕЛЬ у проекті поряд з Олегом ПАСЬКО відповідає за курс «Європейські цінності та стандарти в дослідженні», він також має численні ділові зв’язки та перебуває в прямому контакті з аспірантами, і є співкерівником (керівник Юрій ДАНЬКО) Щорічної резидентної ШКОЛИ ПІДПРИЄМСТВ, разом з усією командою проекту також бере участь в Осінній школі для аспірантів.

Більше того, Микола КОСТЕЛЬ також є головним виконавцем зазначеного в концептуальному розділі, не націленому на діяльність проекту IDTP 7: Привабливе інституційне середовище. Оскільки IDTP 7 більше стосується адміністративних сфер, команда проекту збирається вирішувати це питання поза проектом (але в межах тривалості проекту), таким чином створюючи певний побічний ефект від проекту, і Микола КОСТЕЛЬ має хороші позиції як керівника відділу аспірантури та докторантури, щоб взяти лідерство в цьому напрямку.